Weerbaarheid voor professionals door professionals

MijnGrens

Veel mensen brengen een groot deel van hun tijd door op het werk. De omgang met collega’s en/of cliënten kan veel invloed hebben op het gevoel van veiligheid. Zeker als er tijdens taakuitvoering of werkomstandigheden sprake is van grensoverschrijdend gedrag of andere vormen van psychosociale arbeidsbelasting.

Gevoel van onveiligheid

Gevoel van onveiligheid kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (burgers, cliënten of klanten). Voor beide situaties geldt dat de werkgever maatregelen moet treffen om onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. In de Arbowet is dit opgenomen in de zogeheten risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

"Agressie went nooit, maar je kunt wel leren er mee om te gaan”!

Ons aanbod

  • Agressiehantering
  • RTGB training buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
  • Professionele zelfverdediging (de-escalerende Vaardigheden)
  • Controle Fysieke Beheersing (transporteren, fixeren en controleren)
  • Psycho-fysieke weerbaarheidstraining
  • Simulatie trainingen

Onze referenties

Bedrijven waarvoor MijnGrens reeds succesvol trainingen heeft verzorgd zijn o.a.:

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op