Omgaan met agressie in de zorg-en hulpverlening

Voor professionals door professionals  

MijnGrens


MijnGrens leert professionals in de zorg effectief om te gaan met de verschillende uitingsvormen van agressie, aan de hand van trainingen, coaching en begeleiding. 

Wij geven weerbaarheidstrainingen aan zorgverleners werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, verpleeghuiszorg, ziekenhuizen en asielzoekerscentra.

 

 

Duidelijkheid over agressie


Het maken van duidelijke afspraken zorgt ervoor dat een team of individu agressief gedrag succesvol kan reduceren en voorkomen. Dit vergroot werkplezier, geeft energie en zorgt voor minder uitval. 

Kortom: duidelijkheid over agressie is een goede investering voor de langere termijn!

Omgaan met agressie in de zorg- en hulpverlening

 

Onze klanten

Bedrijven waarvoor MijnGrens reeds succesvol trainingen heeft verzorgd zijn o.a.:

  


Wij zijn aangesloten bij:

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op