Omgaan met agressie in de zorg-en hulpverlening

Voor professionals door professionals  

Trainingen

Omgaan met agressief gedrag: signaleren en de-escaleren
Onze trainingen worden gegeven aan zorgverleners die regelmatig te maken krijgen met agressie en daar een verantwoordelijke taak in hebben. Zorgverleners hebben niet alleen verantwoordelijkheid voor eigen-en elkaars veiligheid, maar ook voor de veiligheid van cliënten. Ons programma “omgaan met agressief gedrag: signaleren en de-escaleren”, bereidt zorgverleners voor op deze aanpak, o.a. door scenario’s, waarbij grensoverschrijdende gedragingen van cliënten worden gebruikt als didactische impuls. Een realistische situatie, waarbij training en werkelijkheid elkaar functioneel benaderen. MijnGrens werkt altijd volgens beleidsprotocollen van de eigen organisatie.

Opleidingsduur
1 dag

Studiebelasting
De studiebelasting is 6 uren contacttijd

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname

Doelgroep
Zorgverleners werkzaam in o.a. de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, asielzoekerscentra, verpleeghuiszorg en ziekenhuizen.

Aanvangsniveau
MijnGrens sluit met haar trainingen aan bij het niveau van de deelnemers, welke afhankelijk van de doelgroep HBO, maar ten minste MBO geschoold zijn. Voor deelname aan de trainingen geldt geen specifieke vooropleidingseis.

Onderwijsvorm
Groepstraining

Prijs
Op aanvraag

Locatie
In-company

Resultaat
Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

 • effectief omgaan met verschillende uitingsvormen van agressie;
 • erkennen van de eigen geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
 • grenzen voelen, stellen en durven aangeven bij grensoverschrijdend gedrag;
 • aannemen van een passende houding bij verschillende uitingsvormen van agressief gedrag;
 • toepassen van de-escalerende interventies bij agressief gedrag;
 • zichzelf te verdedigen bij (dreigend) fysieke agressie;
 • handelen/weten wat te doen bij bedreiging met een slag of steekvoorwerp.

 

Aanpak

 • Iedere training begint met begripsbepalingen omtrent agressief gedrag en een inventarisatie van wat er speelt op de eigen afdeling of binnen de organisatie.
 • Dan volgt een ‘speeddate’. Tijdens het speeddaten wisselen deelnemers onderling ervaringen uit, gerelateerd aan agressief gedrag. De ervaringen worden klassikaal besproken en vervolgens gebruikt als casuïstiek in de scenario’s later op de dag. 
 • De volgende fase in de training is het versterken van de mentale weerbaarheid d.m.v. psychofysieke oefeningen. Je leert hoe je jezelf kan beschermen en in veiligheid kan brengen bij fysiek (dreigende) agressie. 
 • Het laatste onderdeel van de training zijn scenario’s, het oefenen aan de hand van de casuïstiek. Hierbij kan een trainingsacteur worden ingezet als dat wens is van de organisatie.Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Omgaan met agressief gedrag: signaleren, de-escaleren en fysiek ingrijpen
In deze training leren zorgverleners (basis)vaardigheden in het omgaan met agressief gedrag en fysiek grijpen. 
Fysiek ingrijpen is nodig wanneer een cliënt de zorgverlener vasthoudt, wil bijten, slaan of zelfs benadert met een scherp voorwerp. Fysiek ingrijpen is altijd een laatste middel. Als het op andere wijze kan worden bereikt, heeft dat de voorkeur. 
MijnGrens werkt met fysieke interventies altijd aansluitend aan de doelgroep en beleidsprotocollen van de eigen organisatie. Om vaardig te blijven in fysiek handelen is borging belangrijk.

Opleidingsduur
2 dagen

Studiebelasting
De studiebelasting is 12 uren contacttijd

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid is een afsluitende beoordeling in een realistische simulatie. De cursist kan hierin aantonen dat hij zijn beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en deze geïntegreerd weet toe te passen.

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname

Doelgroep
Zorgverleners werkzaam in o.a. de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, asielzoekerscentra, verpleeghuiszorg en ziekenhuizen.

Aanvangsniveau
MijnGrens sluit met haar trainingen aan bij het niveau van de deelnemers, welke afhankelijk van de doelgroep HBO, maar ten minste MBO geschoold zijn. Voor deelname aan de trainingen geldt geen specifieke vooropleidingseis.

Onderwijsvorm
Groepstraining
Max. aantal deelnemers 10

Prijs
Op aanvraag

Locatie
In-company

Resultaat
Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

 • effectief omgaan met verschillende uitingsvormen van agressie;
 • erkennen van de eigen geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
 • grenzen voelen, stellen en durven aangeven bij grensoverschrijdend gedrag;
 • aannemen van een passende houding bij verschillende uitingsvormen van agressief gedrag;
 • toepassen van de-escalerende interventies bij agressief gedrag;
 • zichzelf te verdedigen bij (dreigend) fysiek agressie; 
 • handelen/weten wat te doen bij bedreiging met een slag of steekvoorwerp;
 • zichzelf te bevrijden bij diverse pakkingen of omvattingen van het lichaam;
 • veilig te handelen bij een conflict tussen twee cliënten.  

 

Aanpak

Dag 1

 • Iedere training begint met begripsbepalingen omtrent agressief gedrag en een inventarisatie van wat er speelt op de eigen afdeling of binnen de organisatie.
 • Dan volgt een ‘speeddate’. Tijdens het speeddaten wisselen deelnemers onderling ervaringen uit, gerelateerd aan agressief gedrag. De ervaringen worden klassikaal besproken en vervolgens gebruikt als casuïstiek in de scenario’s later in de training.
 • Het laatste onderdeel van het ochtendprogramma is het versterken van de mentale weerbaarheid d.m.v. psycho fysieke oefeningen. 
 • In de middag starten we met een Energizer, die een positieve invloed heeft op de teambuilding. De daaropvolgende warming-up is bedoeld om het lichaam voor te bereiden op de fysieke inspanning en ter voorkoming van blessures. 
 • Behalve dat je leert jezelf te beschermen en in veiligheid weet te brengen leer je ook bevrijdingstechnieken die je weet toe te passen als je vastgehouden wordt.  Voor deze technieken geldt: niet moeilijk, maar simpel, effectief en volgens het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel.
 •  

Dag 2

 • Aangeleerde zelfverdedigingstechnieken en bevrijdingstechnieken van dag 1 worden herhaald.
 • Aangeleerde zelfverdedigingstechnieken en bevrijdingstechnieken worden dynamisch beoefend.
 • Tot slot worden de scenario’s met elkaar geoefend in combinatie met de aangeleerde verbale- en fysieke vaardigheden. Hierbij kan een trainingsacteur worden ingezet als dat wens is van de organisatie. 

 


Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Agressief gedrag: signaleren, de-escaleren en controle fysieke beheersing
Wanneer een cliënt een risico vormt voor zichzelf, andere cliënten of voor de zorgverleners, kan ingrijpen nodig zijn, om gevaar te voorkomen. Als controle fysieke beheersingstechnieken (CFB) worden toegepast is belangrijk dat dit op een deskundige, veilige en humane wijze gebeurt. Dit in het belang van de zorgmedewerkers, maar ook ter bescherming van cliënten. De methodieken die MijnGrens hiervoor gebruikt, zijn afhankelijk van de personele bezetting op de werkvloer. Om vaardig te blijven in controle fysieke beheersingstechnieken is borging belangrijk. 

Fouilleren
Een insluitingsfouillering is een behoorlijk inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Dit dient dus tactvol, deskundig en veilig te gebeuren als een cliënt voor eigen veiligheid naar een andere afdeling, of zogenoemde extra beveiligde kamer (EBK) moet worden gebracht. Aan de hand van onze instructievideo, format en praktijkoefeningen kunnen zorgverleners dit op een professionele en humane wijze toepassen.

Opleidingsduur
3 dagen

Studiebelasting
De studiebelasting is 18 uren contacttijd

Proeve van bekwaamheid
De proeve van bekwaamheid is een afsluitende beoordeling in een realistische simulatie. De cursist kan hierin aantonen dat hij zijn beroepscompetenties in voldoende mate beheerst en deze geïntegreerd weet toe te passen.

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een Certificaat van Deelname

Doelgroep
Zorgverleners werkzaam in o.a. de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, verslavingszorg, asielzoekerscentra, verpleeghuiszorg en ziekenhuizen.

Aanvangsniveau
MijnGrens sluit met haar trainingen aan bij het niveau van de deelnemers, welke afhankelijk van de doelgroep HBO, maar ten minste MBO geschoold zijn. Voor deelname aan de trainingen geldt geen specifieke vooropleidingseis.

Onderwijsvorm
Groepstraining 
Max. aantal deelnemers 8

Voorwaarden
Deelnemers zijn vrij van lichamelijke klachten

Prijs
op aanvraag

Locatie
In-company

Resultaat
Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

 

 • effectief omgaan met verschillende uitingsvormen van agressie;
 • erkennen van de eigen geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
 • grenzen voelen, stellen en durven aangeven bij grensoverschrijdend gedrag;
 • aannemen van een passende, veilige houding en positionering bij agressief gedrag;
 • toepassen van de juiste de-escalerende interventies bij agressief;
 • zichzelf te verdedigen bij (dreigend) fysiek agressie; 
 • handelen/weten wat te doen bij bedreiging met een slag of steekvoorwerp;
 • zichzelf te bevrijden bij diverse pakkingen of omvattingen van het lichaam;
 • veilig te handelen bij een conflict tussen twee cliënten;  
 • het deskundig, veilig en humaan toepassen van controle fysieke beheersingstechnieken (CFB), zowel gepland alsook ongepland;
 • het toepassen van transfertechnieken om een cliënt van A naar B te begeleiden;
 • het op discrete en tactvolle wijze uitvoeren van een insluitingsfouillering.

 

Aanpak

Dag 1

 • Programma 'omgaan met agressief gedrag: Signaleren, de-escaleren en fysiek ingrijpen'.


Dag 2

 • De training start met een Energizer en warming-up, ter voorbereiding op de fysieke inspanning en ter voorkoming van blessures.
 • Herhalen van aangeleerde verbale- en fysieke vaardigheden van de eerste bijeenkomst.
 • Het tweede gedeelte van deze dag gaan we oefenen met fouilleren. Na een instructievideo wordt er in (sekse specifieke) groepen aan de hand van een format geoefend. 


Dag 3

 • De training start met een Energizer en warming-up, ter voorbereiding op de fysieke inspanning en ter voorkoming van blessures.
 • Voorafgaand aan controle fysieke beheersingstechnieken (CFB) worden de methodieken; HALO (Handen, Afstand Lichaam en Omgeving), positionering en APRE (Analyseren, Plannen, Realiseren en Evalueren) behandeld.
 • Aanleren (CFB) technieken die daarna klassikaal van statisch naar dynamisch worden beoefend. In de middag komen de aangeleerde (CFB) technieken terug in de vorm van scenario’s.

   


Indien er een trainingsacteur ingezet wordt t.b.v. de training zal een extra bedrag inrekening worden gebracht.

Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op