Omgaan met agressie gehandicaptenzorg

In het werk met cliënten met een verstandelijke beperking komt helaas ook agressie voor. Hoe maak je duidelijk welk gedrag wel en niet acceptabel is? Hoe ga je om met agressie?

In deze training leren begeleiders basisvaardigheden in het omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag van mensen met een verstandelijke beperking. mijngrens trainingen werkt met methodieken en protocollen die aansluitend zijn op de doelgroep en passend zijn bij de missie en visie van de organisatie.  

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Voor wie?
Gedragsdeskundige, verpleegkundig specialist, sociaal pedagogisch werk- en hulpverlener, activiteitenbegeleider.

Onderwijsvorm
Maximaal 12 deelnemers per groep

Prijs
Op aanvraag

Duur
1 dagdeel, 1 hele dag of combinatie hiervan

Locatie
In-company

Resultaat

Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

  • kennis van de Wet Zorg en Dwang; (WZD)
  • hanteren van het agressieprotocol;
  • erkennen van geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
  • zelfreflectie, bewustzijn van eigen gedrag;
  • grenzen voelen, stellen en durven aangeven met respect voor de ander;
  • inzicht in agressie, het ontstaan en de verschillende uitingsvormen;
  • jezelf in veiligheid kunnen brengen;
  • jezelf kunnen beschermen of bevrijden bij (dreigende) fysieke agressie;
  • veilig, deskundig en humaan samenwerken bij begeleidingsmomenten van onvrijwillige zorg;
  • Toepassen van controle fysieke beheersing technieken (CFB- optioneel).

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?