Omgaan met agressie in de geestelijke gezondheidszorg

Hulpverleners en begeleiders in de geestelijke gezondheidszorg worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. In deze training leren we hulpverleners en begeleiders zorg te kunnen dragen voor de veiligheid van collega’s en de samenleving én zorg te dragen voor de behandeling van de cliënt. 

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Voor wie?
Basispsycholoog, orthopedagoog, gedragsdeskundige, vaktherapeut, verpleegkundig specialist, sociaal pedagogisch werk- en hulpverlener, activiteitenbegeleider.

Onderwijsvorm
Maximaal 12 deelnemers per groep

Prijs
Op aanvraag

Duur
1 dagdeel, 1 hele dag of combinatie hiervan

Locatie
In-company

Resultaat

Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

  • kennis van de Wet Verplichte GGZ (Wvggz);
  • hanteren van agressieprotocol;
  • erkennen van geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
  • grenzen voelen, stellen en durven aangeven met respect naar de ander;
  • omgaan met verschillende uitingsvormen van agressie; zichzelf in veiligheid kunnen brengen;
  • zichzelf kunnen beschermen of bevrijden bij (dreigende) fysieke agressie;
  • veilig, deskundig en humaan samenwerken bij begeleidingsmomenten;
  • weten wat toe doen bij bedreiging met een (scherp) voorwerp;
  • toepassen van controle fysieke beheersing technieken (CFB- optioneel)

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?