Omgaan met agressie in de zorg

Helaas krijgen zorgmedewerkers steeds vaker te maken met verbale of zelfs fysieke vormen van agressie op de werkvloer. Om hun eigen veiligheid, maar ook de veiligheid van andere cliënten collega’s en omstanders te kunnen waarborgen, moet je als zorgmedewerker dus goed met agressief gedrag om kunnen gaan. Een training waarbij je deze vaardigheden aanleert en oefent is precies om deze reden erg waardevol. In deze training ontwikkel je alle vaardigheden die je in dreigende situaties nodig hebt.

Dit gaat verder dan alleen het begrenzen van het gedrag van anderen. Je leert effectief omgaan met de agressie van patiënten, cliënten en omstanders, zodat je de situatie veilig kunt de-escaleren of verlaten. Maar we besteden in deze training ook aandacht aan ziektebeelden en stoornissen die aanleiding kunnen zijn voor het ongewenste gedrag. Door verder te kijken dan het gedrag kun je leren om vroegtijdig invloed uit te oefenen op de situatie. Hierdoor kun je het ongewenste gedrag reduceren of zelfs voorkomen.

Wij kijken naar jouw situatie

Om alle kennis en vaardigheden van de training effectief in te kunnen zetten, is de context waarin je werkt erg belangrijk. Daarom nemen we tijdens de training de professionele context van jou en jouw organisatie als uitgangspunt. We kijken naar de specifieke uitdagingen en situaties waarin jij je als zorgverlener regelmatig bevindt. Zo pas je de geleerde vaardigheden straks moeiteloos toe in jouw professionele omgeving.
 

Het agressieprotocol 

In deze training werken we aan de hand van geldende wet- en regelgeving. Hierbij houden we ook rekening met de geldende protocollen van jouw organisatie. Het agressieprotocol van jouw werkgever vormt de basis voor jouw handelen in agressieve situaties. Daarom is dit protocol ook in deze training erg belangrijk. Dat maakt de geleerde vaardigheden direct toepasbaar in jouw dagelijkse werkomgeving.

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze specifieke trainingen