Omgaan met agressie training

Helaas komen hulpverleners op regelmatige
basis in aanraking met agressief gedrag. Intimidatie, verbale en fysieke
agressie en andere grensoverschrijdende gedragingen komen allemaal voor. Daarom is het voor zorgverleners erg belangrijk om met dit gedrag om te leren gaan. Tijdens de training omgaan met agressie leer je hoe je veilig en adequaat kunt handelen in dit soort ongewenste situaties.

Allereerst leren we in deze training om agressie, intimidatie en andere grensoverschrijdende gedragingen te observeren, te analyseren en te benoemen. Daarna gaan we aan de slag met het aanleren van de-escalerende vaardigheden. Met deze vaardigheden kun je een situatie op een veilige manier proberen te de-escaleren. Dit heeft uiteraard altijd de voorkeur. Toch besteden we ook aandacht aan het aanleren van fysieke vaardigheden waarmee je jezelf in het geval van nood kunt beschermen. Jij moet je werk immers altijd veilig kunnen uitvoeren en het is belangrijk dat je altijd weet hoe jij adequaat kunt reageren. Dit vergroot niet alleen de veiligheid van jezelf, maar ook die van jouw collega’s, patiënten, cliënten en omstanders.

Een training afgestemd op jouw situatie

Als hulpverlener krijg je met veel verschillende situaties te maken. Daarbij is veel afhankelijk van jouw werkomstandigheden. Met welke doelgroepen kom jij dagelijks in aanraking en welke situaties doen zich hierdoor voor? Dit zijn belangrijke aspecten die wij meenemen in onze Omgaan met agressie training. Doordat de training wordt afgestemd op jouw specifieke situatie kun je alle geleerde vaardigheden en kennis veel eenvoudiger in je dagelijkse werk toepassen. Dit vergroot (het gevoel van) veiligheid op de werkvloer aanzienlijk.
 
In de training houden we ook altijd rekening met de geldende protocollen van jouw werkgever. Bijvoorbeeld het agressieprotocol is een belangrijke leidraad voor jouw handelen op de werkvloer. Tijdens de training besteden we hier dan ook de nodige aandacht aan, zodat alle geleerde vaardigheden en kennis op de juiste manier in jouw werk geïmplementeerd kunnen worden. Dit helpt jou in de praktijk echt verder.

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze specifieke trainingen