Omgaan met fysieke agressie Training

De training omgaan met fysieke agressie is bedoeld voor medewerkers die veelvuldig in aanraking komen met verbale- en fysieke agressie. Dit kunnen zorgbeveiligers zijn maar ook medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een extra zorgtaak hebben als de situatie escaleert.

De zorgbeveiligers en zorgmedewerkers worden getraind om ondersteuning te bieden bij complexe zorg of geëscaleerde situaties met verhoogde risico’s en ze vormen een veilige eerste back-up bij alarmering binnen de eigen organisatie. De zorgbeveiligers of zorgmedewerkers zijn direct, kortdurend en doelmatig inzetbaar in geëscaleerde situaties. 

Zorgbeveiligers en zorgmedewerkers leren op basis van een risico inschatting (analyse), de-escalerende interventies toepassen met inachtneming van veiligheidsnormen en voorwaarden conform wet- en regelgeving van de eigen organisatie.

Applicatietrainingen
Om vaardig te blijven en de veiligheid te waarborgen én te vergroten dienen zorgbeveiligers en zorgmedewerkers meerdere keren per jaar getraind te worden in zowel persoonlijke als teamvaardigheden. Dit bieden we aan in de vorm van applicatietrainingen.

Afronding
De geldigheidsduur van het bewijs van deelname kan jaarlijks worden verlengd d.m.v. het volgen van periodieke applicatietrainingen.

Voor wie?
Zorgbeveiligers, zorgmedewerkers, zorg- en hulpverleners.

Aanvangsniveau
mijngrens sluit met haar trainingen aan op het niveau van de deelnemers, welke afhankelijk van de doelgroep HBO, maar ten minste MBO geschoold zijn. Als zorgbeveiliger en zorgmedewerker ben je fit en vitaal en in staat om in een stressvolle situatie adequaat en professioneel te handelen. Je beschikt over een goede dosis zelfcontrole, je bent proactief, kan goed samenwerken en weet situaties goed in te schatten.

Onderwijsvorm
Maximaal 8 deelnemers per groep

Prijs
Op aanvraag

Duur
2-3 dagen

Locatie
In-company

Resultaat

Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

 • hanteren van agressie- en interventieprotocol;
 • een risico inventarisatie maken;
 • contact maken met de agressor;
 •  aannemen van een de-escalerende + veilige houding bij agressief gedrag;
 • veilig, deskundig en humaan samenwerken bij fysieke agressie;
 • rollen en taakverdeling binnen het team;
 • positioneren t.o.v. agressor – afstand en nabijheid;
 • transfertechnieken om een persoon van A naar B te begeleiden;
 • toepassen van controle fysieke beheersing technieken (CFB);
 • toepassen van middelen en maatregelingen;
 • zelfverdedigingstechnieken;
 • fouillering;(optioneel);
 • evalueren en nazorg.

Fouilleren (optioneel)

Het komt in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor dat een cliënt zo in de war is dat hij een risico vormt voor zichzelf of een ander. Een bevoegd aangewezen persoon, vaak een psychiater van de instelling, kan besluiten dat een cliënt ter observatie voor een periode verblijft in een extra beveiligde kamer (EBK) totdat de cliënt weer hersteld is.

Vóór afzondering in een EBK kan het nodig zijn dat een cliënt onderzocht wordt aan kleding om te voorkomen dat de cliënt beschikt over middelen (contrabande) die het gedrag kunnen beïnvloeden zoals medicijnen, alcohol en drugs, maar ook voorwerpen zoals een mes. Door een training fouillering minimaliseer je deze mogelijkheid.

Een insluitingsfouillering is een behoorlijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. Dit moet dus tactvol, deskundig en veilig gebeuren. Aan de hand van een format en praktijkopdrachten leren zorgbeveiligers en zorgmedewerkers op een professionele en humane wijze te fouilleren.

Resultaat:

Na afronding van de training hebben de deelnemers kennis van:

 • wetgeving Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz);
 • protocollen van de eigen organisatie t.a.v. vrijheidsbeperking en fouillering;
 • seksespecifiek en gestructureerd samenwerken met je collega;
 • discrete en tactvolle bejegening;
 • omgaan met aangetroffen goederen en middelen.

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?