Omgaan met fysieke agressie

Ben jij een zorgmedewerker die veelvuldig in aanraking komt met verbale of fysieke agressie? Dan is de training Omgaan met fysieke agressie gemaakt voor jou. Misschien kom je als zorgbeveiliger regelmatig in aanraking met dit soort situaties of misschien heb jij een extra zorgtaak als een situatie escaleert. In welke vorm jij ook met de agressie te maken krijgt, het is belangrijk dat je op deskundige wijze kunt handelen. Voor jouw eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van jouw collega’s, patiënten, cliënten en omstanders moet je gevaar inperken en voorkomen.

Tijdens de training omgaan met fysieke agressie leer je op humane en deskundige wijze hoe je moet handelen bij fysiek ingrijpen. Hierbij is een goede samenwerking tussen verschillende medewerkers cruciaal. Om gevaar voor zichzelf of de directe omgeving te voorkomen, moet iedereen dus precies weten hoe hij of zij moet handelen. Controle Fysieke Beheersing technieken (CFB) zijn hierbij helpend. Hier wordt in de training dan ook veel aandacht aan besteed. 

Afstemming op de doelgroep

In de zorg heb je te maken met veel verschillende doelgroepen. In het geval van dreigende of agressieve situaties is het belangrijk dat je weet hoe je moet handelen. Dit is afhankelijk van de doelgroep en de cliënt waar je mee te maken hebt. In de training Omgaan met fysieke agressie focussen we ons daarom niet alleen op verbale de-escalatie technieken, maar ook op fysieke interventies. Als zorgverlener leer je tijdens de training hoe je de situatie adequaat inschat en hoe je bepaalde interventies uitvoert. Veel is hierbij afhankelijk van de doelgroep waar je mee werkt. We kijken naar de situaties die in jouw dagelijkse werk relevant zijn, zodat jij in de praktijk beter zult handelen. 

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Onze specifieke trainingen