Omgaan met agressie in de ambulante hulpverlening

Als ambulant hulpverlener werk je in een vreemde en onbeschermde omgeving. Hoe werk je dan zo veilig mogelijk?

Ambulante hulpverleners worden tijdens huisbezoeken regelmatig geconfronteerd met verbale en soms ook fysieke agressie. Een huisbezoek kan behoorlijk emotioneel worden als een cliënt door zijn hulpverlener geconfronteerd wordt met het feit dat het even niet zo goed gaat. Tevens kun je ook een cliënt aantreffen die onder invloed is van een middel dat zijn gedrag beïnvloedt. En soms komt de dreiging niet van de cliënt zelf maar van zijn netwerk.

Het zijn allemaal externe factoren waar je als ambulant hulpverlener rekening mee moet houden. Een veilig huisbezoek begint dus met een goede voorbereiding.

Afronding
De cursist ontvangt na afloop van de training een bewijs van deelname bij minstens 90% aanwezigheid.

Voor wie?
Ambulante hulpverleners

Onderwijsvorm
Maximaal 10 deelnemers per groep

Prijs
Op aanvraag

Duur
1 dag

Locatie
In-company

Resultaat

Na afronding van de training zijn de deelnemers in staat tot:

  • het maken van een risico inventarisatie van een huisbezoek;
  • hanteren van het eigen agressieprotocol;
  • signalen herkennen van het omslaan van verward gedrag naar agressie;
  • erkennen van geestelijke en lichamelijke reacties op agressief gedrag;
  • de-escaleren bij verschillende uitingsvormen van agressie;
  • grenzen kunnen voelen, stellen en durven aangeven bij verbale agressie en intimidatie;
  • omgevings- en zelfbewustzijn vergroten;
  • jezelf in veiligheid weten te brengen bij (dreigende) fysieke agressie;
  • jezelf kunnen beschermen of bevrijden bij (dreigende) fysieke agressie.

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?