Omgaan met agressie in de zorg-en hulpverlening

Voor professionals door professionals  

Als zorg- en hulpverleners mogen kiezen dan kiezen zij MijnGrens

Naast mijn werk als trainer ‘omgaan met agressie’, ben ik actief werkzaam in de psychiatrie, en de zorg- en welzijnssector. Ik weet hierdoor uit ervaring welke vormen van agressie regelmatig voorbijkomen en welke invloed agressie kan hebben op zorg- en hulpverleners. Agressief of grensoverschrijdend gedrag van slechts één client kan er al voor zorgen dat een zorg- of behandelteam uit balans raakt. Agressief gedrag heeft invloed op het werkplezier, de groepssfeer en de kwaliteit van de begeleiding en behandeling. 

Agressie heeft een functie. 

Agressie wordt op verschillende wijzen geuit en bestaat uit verschillende fases. Wanneer omgangsnormen vervagen en ongewenst gedrag toeneemt heeft dit invloed op het leef-en behandelklimaat. Je herkent en erkent ongewenst gedrag, maar weet dit niet te begrenzen. Omdat je dit niet durft of omdat je niet weet wat je mag en kunt doen, met als gevolg dat je zelfcontrole of regie verliest.

 

Met mijn kennis en ervaring weet ik trainingen zo te laten aansluiten dat zorg- en hulpverleners beter de regie weten te behouden in stressvolle situaties. Zij leren ongewenste omgangsnormen in het leef- en behandel klimaat te begrenzen.  

 

Mijn trainingen worden ervaren als effectief, doelgericht en praktisch toepasbaar. 

Het effect en het succes van mijn trainingen blijkt uit evaluaties en het feit dat organisaties jaarlijks trainingen blijven afnemen van MijnGrens.

Ik werk samen met andere professionele trainers en trainingsacteurs die eveneens gediplomeerd en/of gecertificeerd zijn en passie voor hun vak hebben.

 

Zorginstellingen waarvoor MijnGrens succesvol trainingen heeft gegeven en zijn o.a.:

Doelgroep: zorgverleners in de gehandicaptenzorg                                                                     

Doelgroep: detacheringsmedewerkers in de ggz                                                                              

Doelgroep: individuele & gezinsbegeleiding        

Doelgroep: aankomend zorg- en hulpverleners                                                                     

Doelgroep: aankomend weerbaarheidstrainers                                                                                   

 

 Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op