Werkwijze

In onze weerbaarheidstrainingen is jullie eigen agressieprotocol erg belangrijk en verzoeken wij leidinggevenden, psychologen of gedragsdeskundigen input aan te leveren ten behoeve van, of om zelf deel te nemen aan de training. Organisatorische en behandeling technische vraagstukken vanuit het team kunnen dan direct worden meegenomen in de training. Op die wijze werken we samen aan een gezond en veilig werk- en leefklimaat.

Door middel van training en coaching leren wij teams om de regie te behouden in stressvolle situaties. Ook coachen en trainen wij individuele medewerkers, die te maken hebben gehad met verbale- en fysieke agressie waardoor het gevoel van veiligheid is afgenomen. Dit bieden we aan in de vorm van een individuele psycho-fysieke weerbaarheidstraining. Wanneer omgangsnormen vervagen en ongewenst gedrag toeneemt heeft dit invloed op het team. Een verouderd begeleidingsplan, signaleringsplan of niet makkelijk toepasbaar of vindbaar agressieprotocol van de organisatie kan hier ten grondslag aan liggen.

Met mijngrens trainingen kijken we samen hoe we dit kunnen verbeteren ten behoeve van een veilig en gezond werkklimaat in uw organisatie. In onze trainingen leren medewerkers non-verbale (houdingen) en verbale gesprekstechnieken aan die een de-escalerende werking hebben op de gedragingen van de ander.

Ten behoeve van eigen veiligheid, veiligheid van de cliënt of van de directe omgeving is het ook mogelijk om bij ons getraind te worden in Controle Fysieke Beheersing technieken (CFB).

Neem contact op

Benieuwd naar de mogelijkheden?