Omgaan met agressie in de zorg-en hulpverlening

Voor professionals door professionals  

Werkwijze

Trainingen van MijnGrens vangen standaard aan met een theoretische beschouwing en worden gevolgd door praktische en psychofysieke oefeningen. Door middel van een inventariserende  intake, voorafgaand aan de training,  zorgt MijnGrens ervoor dat de training precies aansluit bij uw wensen en het beleid van uw organisatie. MijnGrens werkt volgens protocollen van de organisatie en wettelijke kaders en sluit met haar trainingen aan bij geldende kwaliteitseisen voor zorginstellingen.

 

In onze trainingen staat het leerplezier en het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Deelnemers leren agressie, intimidatie en overige grensoverschrijdende gedragingen (kortweg: agressief gedrag) te observeren, analyseren en te benoemen. Daarnaast leren deelnemers vaardigheden die de-escalerend werken en aansluiten bij de werkomstandigheden. Door deze manier van trainen wordt het gevoel van veiligheid op de werkvloer onderhouden én vergroot.Neem contact met ons op

Wilt u meer weten of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact met ons op